Polityka Prywatności

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 roku i dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest GAMA Marketing Artiom Zabalov z siedzibą we Wrocławiu.

Podczas składanie zamówień na naszej stronie internetowej zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych. Dane te zostaną wykorzystane w celu prawidłowego wykonania umów, a w szczególności do:

 • zawarcia i wykonania umowy
 • dokonania rozliczeń
 • dostarczenia zamówionego produktu
 • korzystania przez Kupującego z przysługujących mu praw konsumenta
 • celów statystycznych na potrzeby wewnętrzne (raporty)

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie – na przykład zgody na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 a RODO).

Rodzaj wykorzystywanych danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Płeć
 • Numer telefonu
 • Adres email

Dane osobowe przetwarzane są za zgodą Użytkownika wyrażoną w momencie składania zamówienia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak nieudzielenie zgody uniemożliwia złożenie zamówienia.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo do usunięcia danych – Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Będzie to skutkowało usunięciem konta w naszym systemie, a tym samym brakiem możliwości złożenia zamówienia.
 2. Prawo do ograniczenia danych – Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w określonym zakresie lub na określony czas.
 3. Prawo do sprostowania – Użytkownik może w każdej chwili zgłosić konieczność poprawy swoich danych osobowych.
 4. Prawo do przekazania informacji – Użytkownik może zażądać, abyśmy przekazali posiadane przez nas dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej.
 5. Prawo do udzielenia informacji – Użytkownik ma prawo zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Państwa nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Powyższą wiadomość otrzymujesz, ponieważ jesteś lub byłeś naszym klientem i zgodnie z przepisami RODO byliśmy zobowiązani do jej przekazania.

Pliki Cookies

Serwis skrawekpapieru.pl używa ciasteczek. Ciasteczka to pliki, które umożliwiają zapamiętywanie informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zapisywane w ciasteczkach są używane m.in. do celów reklamowych i statystycznych, do prawidłowego działania sklepu oraz w celu dostosowania serwisu do potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.